เกาะติดสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ 7 จังหวัดยังอ่วมโดนกระทบหนัก

เกาะติดสถานการณ์  เกาะติดสถานการณ์สุพรรณบุรี  โอ มิค ร้อน กักตัว กี่วัน  โค วิด  โค วิด ไม่แสดงอาการ  PPTV วัคซีน  โอ มิค ร้อน ติด ยัง ไง  โค วิด สาย พันธุ์ใหม่  อาการ เริ่ม แรกของ โอ ไมครอน  เกาะติดสถานการณ์ข่าว top ne  เกาะติดสถานการณ์พายุโนรู  เกาะติดสถานการณ์ม็อบวันนี้  เกาะติดสถานการณ์ยูเครน  เกาะติดสถานการณ์ชุมนุม  เกาะติดสถานการณ์โควิด 19  เกาะติดสถานการณ์ ภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 

เกาะติดสถานการณ์  เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ 7 จังหวัดยังอ่วมโดนกระทบหนักเกาะติดสถานการณ์สุพรรณบุรี ประสานจังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานยังคงมีน้ำท่วม 7 จังหวัดภาคใต้ ประสานจังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยวันนี้ (20 ธ.ค. 65) เวลา 09.30 น. ปภ. ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ 7 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม 58 อำเภอ 256 ตำบล 1,361 หมู่บ้าน 61,939 ครัวเรือน ภาพรวมระดับน้ำลดลง เกาะติดสถานการณ์ข่าว top ne

เกาะติดสถานการณ์ 

เกาะติดสถานการณ์สุพรรณบุรี

ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสานจังหวัดดูแลประชาชนและเร่งคลี่คลายสถานการณ์ รวมถึงสำรวจจัดทำบัญชีความเสียหายโอ มิค ร้อน กักตัว กี่วัน เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ตั้งแต่วันที่ 18 – 20 ธ.ค.65 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ และลมกระโชกแรงในพื้นที่ 9 จังหวัด เกาะติดสถานการณ์พายุโนรู 

โอ มิค ร้อน กักตัว กี่วัน

ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม 66 อำเภอ 271 ตำบล 1,425 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 64,626 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 3 ราย ปัจจุบัน (20 ธ.ค. 65) ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วม 7 จังหวัด 58 อำเภอ 256 ตำบล 1,361 หมู่บ้าน 61,939 ครัวเรือน ภาพรวมระดับน้ำลดลง โค วิด ดังนี้สุราษฎร์ธานี น้ำท่วมในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพุนพิน อำเภอท่าชนะ อำเภอไชยา อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอดอนสัก และอำเภอท่าฉาง รวม 12 ตำบล 35 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 175 ครัวเรือน นครศรีธรรมราช น้ำท่วมในพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปากพนัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอสิชล อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอชะอวด และอำเภอพระพรหม รวม 28 ตำบล 116 หมู่บ้านเกาะติดสถานการณ์ม็อบวันนี้

เกาะติดสถานการณ์ 

โค วิด

ประชาชนได้รับผลกระทบ 9,820 ครัวเรือน  พัทลุง น้ำท่วมในพื้นที่ 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอตะโหมด อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอกงหรา อำเภอเขาชัยสน อำเภอปากพะยูน อำเภอป่าบอน อำเภอบางแก้ว อำเภอเมืองพัทลุง และอำเภอควนขนุน รวม 29 ตำบล 178 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 9,400 ครัวเรือนสงขลา น้ำท่วมในพื้นที่ 13 อำเภอโค วิด ไม่แสดงอาการ ได้แก่ อำเภอเมืองสงขลา อำเภอรัตภูมิ อำเภอควนเนียง อำเภอหาดใหญ่ อำเภอนาหม่อม อำเภอจะนะ อำเภอบางกล่ำ อำเภอระโนด อำเภอคลอหอยโข่ง อำเภอสิงหนคร อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะทิงพระ และอำเภอเทพา รวม 93 ตำบล 524 หมู่บ้านเกาะติดสถานการณ์ยูเครน

โค วิด ไม่แสดงอาการ

ประชาชนได้รับผลกระทบ 12,236 ครัวเรือน ปัตตานี น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอกะพ้อ และอำเภอยะหริ่ง รวม 8 ตำบล 12 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 455 ครัวเรือนยะลา น้ำท่วมในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบันนังสตา อำเภอธารโต อำเภอรามันPPTV วัคซีน อำเภอยะหา อำเภอเมืองยะลา อำเภอกรงปีนัง รวม 16 ตำบล 33 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 90 ครัวเรือนนราธิวาส น้ำท่วมในพื้นที่ 13 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสุคิริน อาการ เริ่ม แรกของ โอ ไมครอน อำเภอศรีสาคร อำเภอรือเสาะ อำเภอระแงะเกาะติดสถานการณ์ชุมนุม อำเภอจะแนะ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอสุไหงปาดี อำเภอบาเจาะ อำเภอแว้ง อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอตากใบ และอำเภอยี่งอ รวม 70 ตำบล 463 หมู่บ้าน

เกาะติดสถานการณ์ 

PPTV วัคซีน

ประชาชนได้รับผลกระทบ 29,113 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 3 รายสำหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชนโอ มิค ร้อน ติด ยัง ไง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดที่ประสบภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกาะติดสถานการณ์โควิด 19ได้เร่งระบายน้ำท่วมและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจและจัดทำยัญชีความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไปทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยโค วิด สาย พันธุ์ใหม่ สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับ แจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เกาะติดสถานการณ์ ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT”เกาะติดสถานการณ์  

 

 

เครดิต tnnthailand.com

 

ข่าวแนะนำ